Monitoraat

Studenten bij wie de examenresultaten zijn tegengevallen doen er goed aan om te reflecteren over hun studiekeuze, -methode, - aanpak.

Ga in eerste instantie naar de feedbackmomenten van de vakken waarvoor je niet bent geslaagd. Hou hiervoor de vaksites op Ufora in het oog !

Heb je na de feedback van de vakken waarvoor je niet bent geslaagd nog specifieke vragen dan kan je terecht bij het monitoraat:

  • Bij de trajectbegeleiders kan je terecht met twijfels over studiekeuze, het al of niet verder zetten van de opleiding, ...
  • Bij de studiebegeleiders kan je terecht met  vragen over studiemethode en -planning en met vakinhoudelijke vragen over je cursussen wiskunde en chemie van het eerste bachelorjaar.

Universitaire studies betekenen verandering en aanpassing. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar je staat er niet alleen voor. Binnen de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kan je bij de medewerkers van het Monitoraat  terecht voor verschillende vormen van ondersteuning.

Het monitoraat is een centraal aanspreekpunt binnen de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen waar studiebegeleiders en trajectbegeleiders samenwerken en een maximale ondersteuning bieden naar studenten toe voor een brede waaier van studie- en trajectgerelateerde problemen.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiders bieden begeleiding aan om het studeerproces vlotter te laten lopen (bijvoorbeeld vakinhoudelijke en/of algemene opleidingsspecifieke begeleiding). De studiebegeleiders werken ook samen met lesgevers en assistenten aan nieuwe begeleidingsinitiatieven en geven hen feedback omtrent terugkerende vakgebonden problemen. 

Meer over studiebegeleiding.

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiders verstrekken informatie, advies en begeleiding in verband met de diverse aspecten van de studieloopbaan: studievoortgang, keuzeprocessen, ‘spoorwissels’, geïndividualiseerde trajecten (GIT). De trajectbegeleider treedt ook op als contactpersoon tussen studenten en academisch personeel en verwijst waar nodig de studenten door naar de passende diensten of organen.

Meer over trajectbegeleiding.

Gerelateerde inhoud