Stageverantwoordelijke per opleiding

Taken

De stageverantwoordelijke per opleiding is verantwoordelijk voor het centraliseren van stageplaatsen die door andere lesgevers worden gesignaleerd.

Aangezien studenten die stage in het zomerverlof uitvoeren een stageaanvraag uiterlijk in de periode eind mei-begin juni moeten indienen, is het aangewezen dat de stageverantwoordelijke per opleiding uiterlijk eind maart een rondvraag houdt bij de lesgevers van deze opleiding om stageplaatsen te signaleren en dit aanbod rond 15 april kenbaar maakt via de interne stagewebsite.

Contactpersonen

  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen "bos- en natuurbeheer": Prof. Joris Van Acker
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen "cel- en genbiotechnologie": Prof. Danny Geelen
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen "chemie en bioprocestechnologie": Prof. Paul Van Der Meeren
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen "landbouwkunde": Prof. Stefaan De Smet
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen "land- en waterbeheer": Prof. Steven Sleutel
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen "levensmiddelenwetenschappen en voeding": Prof. Peter Ragaert
  • Master in de bio-ingenieurswetenschappen "milieutechnologie": Prof. Filip Tack