Masterproefevaluatie

Je masterproef wordt geëvalueerd 

Onderstaande beoordelingsformulieren en -criteria zijn van toepassing t/m academiejaar 2021-2022. Voor academiejaar 2022-2023 kunnen deze lichtjes wijzigen en zullen de geactualiseerde beoordelingscriteria en -formulieren bekend gemaakt worden in het eerste semester van het academiejaar.

Beoordelingsformulieren Bio-ingenieur campus Coupure

Beoordelingsformulieren Industrieel ingenieur campus Schoonmeersen

Beoordelingsformulieren Industrieel ingenieur campus Kortrijk