Bachelorproefrapport bio-ingenieur

Het bachelorproefrapport dient te voldoen aan de volgende criteria:

  • te gebruiken template
    • Word: beschikbaar vanaf 15 september 2023
    • Latex: beschikbaar vanaf 15 september 2023
  • Aantal blz:
  • taal: Nederlands (met uitzondering van projecten ingediend voor IGEM)
    • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo)