Voorwaarden uitwisseling voor Masterproef (campus Schoonmeersen)

Curriculum

 • Je mag je Masterproef pas in je curriculum opnemen in het academiejaar waarin je kan afstuderen (zie ook curriculumregels)

Voor studenten in een schakelprogramma

 • Op het moment van je uitwisselingsaanvraag moet je alle vakken uit je schakelprogramma hebben behaald of opgenomen in je curriculum
 • Op het moment van je vertrek moet je geslaagd zijn voor je volledig schakelprogramma

Afwezig tijdens (her)examens en/of lesmomenten

(Her)examens

Als je in het buitenland bent op het moment van een (her)examen zijn er 2 opties. Beide opties zijn geen recht, maar een gunst die je aan de lesgever kan vragen.

 • Het examen op een ander moment afleggen. Dit is ook mogelijk buiten de voorziene examenperiode, als de lesgever hiermee akkoord gaat.
 • Het examen op hetzelfde moment in het buitenland afleggen, onder toezicht van een gekend contactpersoon van de partnerinstelling.

Start semester

Als je tijdens de zomervakantie naar het buitenland gaat en nog niet terug bent bij de start van de lesperiode:

 • neem tijdig contact op met de opleidingsvoorzitter en de lesgevers van alle vakken om hierover afspraken te maken (ten laatste 2 weken voor de start van het academiejaar)
 • je mag afwezig zijn tot max. 2 weken na de start van het academiejaar, daarna moet je zeker terug in Gent zijn

Langere afwezigheid tijdens lesperiode

Als je voor een langere periode tijdens het academiejaar naar het buitenland wil gaan en in die periode nog vakken van UGent op afstand wil opnemen, is dit enkel mogelijk wanneer de lesgevers hiervoor toestemming geven.

Dit is een gunst die je kan vragen, maar geen recht. Lesgevers zijn niet verplicht om voor uitwisselingsstudenten alternatieve opdrachten te voorzien wanneer je niet aanwezig kan zijn bij verplichte lesmomenten en practica.

Vakken volgen tijdens uitwisseling voor masterproef

Dit is enkel mogelijk wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • je bent nog niet eerder op uitwisseling geweest om vakken te volgen bij een partnerinstelling.
 • onze faculteit heeft een bilateraal akkoord met de partnerinstelling waar je naartoe gaat
 • er zijn nog vrije plaatsen beschikbaar op dit akkoord.
 • de gastinstelling stemt in met je voorstel.
 • de opleidingscommissie stemt in met je voorstel.

Volg hiervoor de tijdslijn 'uitwisseling voor vakken'