Verschillende evaluatievormen

Wat zijn de mogelijkheden van deze examenvorm? Waaraan moet je aandacht besteden als je voor deze examenvorm kiest?

Wanneer gebruik je deze evaluatievorm? Waarmee moet je rekening houden?

Dit zijn richtlijnen die door de onderwijsraad zijn goedgekeurd bij het organiseren en afnemen van mondelinge examens.

Bij peer assessment beoordelen studenten elkaars inzet of prestaties op criteria die hun lesgever voor hen heeft geformuleerd. Deze evaluatievorm komt veelal voor in onderwijssituaties waar het werken in groep een centrale rol speelt. Wil je nog meer weten over peer assessment?

Wat wordt verstaan onder werkstukken? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de aandachtspunten bij deze evaluatievorm?

Waarmee moet je rekening houden wanneer je een masterproef beoordeelt?

Hoe geef je goede feedback aan je studenten? Wat zijn de criteria waaraan goede feedback moet voldoen? Lees hier hoe je studenten constructieve feedback kan geven.