Brainstormsessies over 'Inspirerende ideeën voor plantenonderzoek'

Organisatie van een workshop tussen groepsleiders en professoren van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen om te brainstormen over innovatieve oplossingen voor huidige problemen in de  plantaardige primaire productie in 5 thema's:

1. Plant Stress
2. Soil & Nutrients
3. Green Chemistry & Renewable Energy
4. Plant Diversity & Bioinformatics
5. Plant & Human Health