Adviesgroepen

Taak

Naast thema's specifiek voor een opleiding of thema's van belang voor alle opleidingen van de faculteit, zijn er ook thema's die optimaal kunnen worden behandeld op het niveau van een diplomatype of een onderzoeksthema. Om dergelijk overleg te structureren zijn binnen de FBW volgende adviesgroepen per diplomatype (AGDT) en adviesgroepen per onderzoeksthema (AGOT) werkzaam. Ze adviseren de betrokken opleidingscommissies en komen ad hoc samen.

Overzicht van de namen, afkortingen en samenstellingen van de adviesgroepen

Adviesgroepen per diplomatype

AGDT - Opleidingen bio-ingenieur (AGDT-BI): OC-voorzitters van de BSc en MSc bio-ir.

AGDT - Opleidingen industrieel ingenieur (AGDT-II): OC-voorzitters van de BSc en MSc ind. ing.

AGDT - Engelstalige Ma-opleidingen aansluitend bij ba-opleidingen (AGDT-EN): valt samen met de samenstelling van de ITC-board

 

Adviesgroepen per onderzoeksthema

Deze groepen kunnen ad hoc door OC-voorzitters worden samengesteld naar aanleiding van concrete noden.