Voedselveiligheid anno 2050 - Andreja Rajkovic

De bevolkingsgroei en de omkerende leeftijdspiramide, de klimaatverandering, de verspreiding van ziekteverwekkers en hun evolutie, gekoppeld aan onder meer welvaartsverdeling, migratie en ongelijkheden: we hebben vrijwel alles wiskundig voorspeld.

Andreja Rajkovic

Met variabiliteit en onzekerheid natuurlijk, en ja, met inherente menselijke voorkeur voor bevestiging. Gelukkig is “advocaat van de duivel spelen” een rol die wetenschappers serieus nemen.

Waar hebben we deze stand van zaken in voedselveiligheid aan te danken? Zonder enige twijfel aan de ontwikkelingen in toegepaste microbiologie en levensmiddelenwetenschappen, maar ook in vele andere domeinen.

In de afgelopen tien jaar was er een technologische opmars die ons toeliet om objectieve en weloverwogen keuzes te maken zonder ons te laten leiden door psychologische beïnvloeding of gestuurd sociaal verantwoord gedrag.

Er waren de artificiële intelligentie (AI) en big-data analyses, waardoor we extra informatie en verbanden konden halen uit een enorme hoeveelheid bestaande en vaak oude laboratoriumgegevens.

Daarnaast is er ook het alomtegenwoordige Internet of Things, een hele reeks van meettoestellen en sensoren die constant voor ons meten, registreren en informeren waardoor onze hoeveelheid nieuwe data verder explodeert. Deze data worden geanalyseerd op basis van AI en BI (Business Intelligence) wat ons nieuwe, waardevolle inzichten, verbanden en suggesties aanreikt.

Laboratoria op chips

De kern van het onderzoek in de levensmiddelenmicrobiologie is vandaag grotendeels verschoven naar “gerobotiseerde” micro-organismen en laboratoria op chips, allemaal in virtuele experimenten, waardoor vaak nieuwe in vivo, ex-vivo en in vitro analyses sterk worden gereduceerd.

Recent onderzoeksgeld gaat vooral naar nieuwe technologie die het eindelijk mogelijk maakt om grote hoeveelheden van (oude) gegevens van de vergetelheid te redden en er extra schatten van verborgen informatie uit te halen.

Slimme koelkast

Ik kijk graag naar de tastbare resultaten van interdisciplinaire aanpak in ons onderzoek, zoals bijvoorbeeld de koelkast die voedselsoorten en houdbaarheidsdatums detecteert. Die helpt bij het persoonlijk bijhouden van voedselverspilling en informeert mij over de kans om ziek te worden als ik voedsel eet dat net iets te lang bewaard werd.

Uiteraard stuurt die slimme koelkast gegevens door over mijn voedselconsumptiegedrag naar een online database. Dit is een nieuwe stap om de voedselketen efficiënter te laten werken en voedselverliezen tot een minimum te beperken.

Eindeloze voedselproductie is geen optie en met de nieuwste 11 technologieën beschermen we nu beter de voedselvoorziening en de volksgezondheid. Precies volgens de visie van de FBW.